نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر رودهن اعلام شد

به گزارش /ˈسعید امجدیˈ با کسب سه هزار و ۸۳۰ رای، ˈیزدان شیرمحمدیˈ با کسب سه هزار و ۳۱۰ رای، ˈکورش حنیفیˈ با کسب سه هزار و ۳۰۰ رای، ˈعلی اکبر ارشدیˈ با کسب سه هزار و ۲۰۷ رای، ˈعلیرضا حسین شرقیˈ با دو هزار و ۶۶۶ رای، ˈمحمود همتیˈ با کسب دو هزار و ۶۴۹ رای و ˈعلیرضا عسگریˈ با کسب دو هزار و ۶۲۱ رای به عنوان اعضای اصلی شورای اسلامی شهر رودهن انتخاب شدند.

همچنین ˈمنوچهر همت نجفیˈ با کسب دو هزار و ۴۷۴ رای، ˈمهین همتیˈ با کسب دو هزار و ۴۵۳ رای و ˈحسین میرزاییˈ با کسب دو هزار و ۴۱۳ رای به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر رودهن، ۲۰ نفر نامزد انتخابات این شهر بودند که ۳۲ شعبه اخذ رای آرای مردم را جمع آوری کرد.

شایان ذکر است / اسامی نفرات اعلام شده بعد از پایان شمارش آرا بوده و نتایج رسمی و نهایی بعد از رسیدگی به شکایات برخی از کاندیدای شورای شهر رودهن از سوی ستاد انتخابات شهرستان اعلام خواهد شد./س

نظر شما !!