مهرداد حنیفی عضو شورای اسلامی شهر رودهن

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : مراسم تحلیف و معارفه مهرداد حنیفی با حضور نماینده فرماندار و اعضای شورای اسلامی شهر رودهن برگزار و حنیفی به عنوان عضو شورای اسلامی شهر رودهن معرفی شد .

نظر شما !!