منوچهر همت نجفی رئیس شورای اسلامی شهر رودهن شد

با رای اعضای شورای شهر : منوچهر همت نجفی رئیس شورای اسلامی شهر رودهن شد .
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر رودهن در دفتر این شورا و با حضور بخشدار و تمام اعضا برگزار شد که منوچهر همت نجفی با اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای اسلامی شهررودهن انتخاب شد .
همچنین در ادامه مهرداد حنیفی به عنوان نائب رئیس – سید حسن سید حسینی به عنوان خزانه دار – عباسعلی عاشقی منشی اول و ساسان لاسمی به عنوان منشی دوم انتخاب شدند .

نظر شما !!