ملاقات مردمی موسوی منش شهردار رودهن با شهروندان

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن:با توجه به نياز برقراري ارتباطي پويا و دوسويه بين شهروندان ملاقات مردمي شهردار و شهروندان صبح روز سه شنبه در دفتر كاري وي برگزار شد. شهردار رودهن در بيان ملاقات مردمي،يادآور شد:در صورت عدم نقض قانون،رسيدگي به مطالبات و مشكلات شهروندان در حوزه هاي مختلف شهري با هم انديشي مديران مربوطه در پروسه زماني كوتاهتري انجام مي شود. وي تأكيد كرد:رفع كامل تمامي مشكلات مطرح شده امكان پذير نيست چرا كه برخي از آنها منع قانوني دارند و برخلاف درخواست شهروندان،مطابق درخواست قابل رسيدگي نيست ولي در اين جلسات با استناد به قانون،دليل عدم رسيدگي به مطالبات شرح و در فضايي دوستانه مراجعه كننده نسبت به موضوعات آگاه مي شوند.

نظر شما !!