مصاحبه خبرنگار برنامه در استان با شهردار

مصاحبه خبرنگار برنامه در استان شبكه ٥ سيما با موسوی_منش شهردار رودهن در خصوص بررسي مشكلات خيابان هاي مهرويلا وگلستان

نظر شما !!