مرمت و بازسازی خیابانهای رودهن

حسب دستور شهردار محترم خیابان ها و معابری که نیاز به ترمیم و بهسازی دارند با اولویت بندی لکه گیری و آسفالت با همت نیروهای عمران در حال انجام می باشد .

نظر شما !!