مرمت وبازسازی پارک گلبرگ دهم لاله صحرا

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری رودهن:واحد عمران در راستای بهسازی –ساماندهی وترمیم پارک ها وفضای سبز اقدام به ساماندهی پارک نبش گلبرگ دهم واقع در بلوار لاله صحرا در قالب اجرای سنگ فرش – نصب المان ونیمکت- محوطه سازی – تعمیر پایه های وسایل بازی و بدنسازی ودیگر امور زیبا سازی به مساحت ۳۰۰ متر نموده است.

نظر شما !!