مرمت – بازسازی و احداث جان پناه دیوار مدرس

به گزارش روایط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن :شهردار رودهن از مرمت-بازسازی و احداث جان پناه دیوار مدرس خبر داد و عنوان نمود:در راستای شناسایی معابر گذرهای فاقد ایمنی و خطرساز و پیگیری اهالی مبنی بر از بین رفتن بندکشی دیوار مدرس (دیوار اداره راه) و افتادن سنگهای دیواره و حادثه ساز بودن این مسئله واحد عمران شهرداری اقدام به تخریب سنگهای لغزشی و خطر ساز نموده و پس از مرمت به ارتفاع ۸۰ متر در طول مسیر اقدام به احداث جان پناه نموده است.

مهندس کچویی افزود:با توجه به اینکه آبهای سطحی در فصول بارندگی و ناشی از بارانهای فصلی باعث از بین رفتن بند و دیوار سنگی شده بود در راستای هدایت آبهای سطحی اقدام به جدول گذاری به طول ۳۵۰ متر و همچنین پیاده رو سازی جهت تسهیل در تردد ساکنین و شهروندان محترم با طول ۴۰۰ متر و عرض ۳ متر در حال اجرا می باشد.

وی گفت:لزوم توسعه فضای شهری و عمرانی به سمت شمال شهر این پروژه کمک شایانی به این امر می نماید.

نظر شما !!