مراسم معارفه مدیر جدید بازرسی شهرداری رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر رودهن:مراسم معارفه شاهپور تحسيني به عنوان مسئول بازرسي و پاسخگويي به شكايات مردمي شهرداري رودهن با حضور معاونين بازرسي استانداري تهران،امام جمعه بخش رودهن،اعضاي شوراي اسلامي شهر ،شهردار و جمعي از مسئولين واحدهاي شهرداري در محل دفتر شهردار برگزار شد.
در اين مراسم شاهپور تحسيني به عنوان مدير جديد بازرسي و پاسخگويي به شكايات و ارزيابي عملكرد شهرداري رودهن منصوب شد.

نظر شما !!