مراسم راهپيمايي بزرگ مردم شهر رودهن در روز قدس

همزمان با روز جهاني قدس، مردم و مسولين همه با هم با حضور باشكوه خود بار ديگر در حمايت از مسلمانان مظلوم فلسطين و براءت از دنياي استكبار به پا خواستند.

نظر شما !!