مراسم تودیع و معارفه رئیس امور قراردادهای شهرداری رودهن

مراسم تودیع و معارفه رئیس امور قراردادهای شهرداری رودهن با حضور اعضای شورای اسلامی شهر ،معاونین و مسئول بازرسی برگزار شد.
در این مراسم آرشام هاشمی مسئول امور قراردادهای شهرداری رودهن تودیع و امیر هومن اسفندیاری به عنوان رئیس جدید امور قراردادها شهرداری رودهن معارفه گردید.

نظر شما !!