مدیریت مالی و اداری

وظایف مدیریت اداری و مالی
۱٫    مدیریت امور مالی وحسابداری.
۲٫    نگهداری و به روز رسانی اطلاعات مالی.
۳٫    برآورد وتنظیم بودجه و قیمت تمام شده مورد نیاز.
۴٫    انجام کلیه امور مالی مربوط به کارکنان.
۵٫    تامين نيروي انساني مورد نياز واحد ها در قالب برنامه هاي تعيين شده و بودجه هاي مصوب آنها.
۶٫    انجام مقدمات استخدام.
۷٫    انجام امور پرسنلي كاركنان بر اساس ضوابط شركت و اداره كار.
۸٫    تهيه پرونده هاي پرسنلي.
۹٫    آشنا ساختن افراد جديدالاستخدام با قوانين شركت و ايجاد تسهيلات به منظور توجيه افراد مزبور.
۱۰٫    صدور احكام مربوط به اعزام پرسنل براي دوره هاي آموزشي در داخل و يا خارج از شركت.
۱۱٫    انجام امور مربوط به اياب و ذهاب پرسنل.
۱۲٫    پيگيري مسائل مربوط به انگيزشي و رفاهي پرسنل.
۱۳٫    برنامه ریزی آموزش پرسنل توليد در ا.مور مربوط به كيفيت.
۱۴٫    تامين غذاي روزانه كاركنان بر اساس ضوابط و مقررات شركت.
۱۵٫    تامین و پیگیری دریافت تسهیلات از موسسات مالی
۱۶٫    نظارت بر امور انبار.
۱۷٫    انجام امور مربوط به پذيرايي از مهمانان شركت.
۱۸٫    ارائه خدمات لازم در زمينه ارتباطات دروني و بروني سازماني به كليه واحدها و كاركنان شركت.
۱۹٫    ارائه خدمات مربوط به نظافت و پاكيزگي بر اساس دستورالعمل ۵S.
20.    انجام کلیه کارها در راستای مصالح شرکت