مدیریت روابط عمومی

 1- تهیه وتولید پیش خبروگزارش خبری

۲- درج اخبار و گزارش تصویری در سایت شهرداری وشبکه های مجازی

۳- سمعی وبصری (عکاسی،فیلمبرداری وآرشیو)

۴- سفارش ساخت تیزر و فیلم گزارشی پروژه ها

۵- ارتباط بانشریات،سفارش آگهی،ثبت اقدامات،ارتباط موثربانشریات،جلسات موردی،بریده جراید و…” 

۶- پیگیری پرداخت به نشریات جهت آگهی ها

۷- رسیدگی به تابلوی اعلانات وبوردهای دیجیتال مانندLCDمرکز ومناطق

۸- طراحی،صفحه آرایی وتولید اقلام چاپی

۹- تهیه وسفارش هدایای تبلیغاتی

۱۰- پیگیری چاپ اقلام اطلاع رسانی مانندپوستر،بروشور،تراکت،بنر و…

۱۱- تدوین فرآیندهای مختلف بین واحدی جهت سهولت دراقدامات 

۱۲- توجه به مناسبت های ملی ومذهبی وتهیه متن برای اطلاع رسانی

۱۳- تهیه متون وجملات خاص جهت فرهنگسازی شهری

۱۴- تحلیل محتوای رسانه ها وارائه مکتوب به شهردار

۱۵- پیگیری نصب وجمع آوری بنرهای مربوط به استندهای سطح شهر

۱۶- برنامه ریزی جهت بهبود مستمر فرآیندها۷۱۶- نظارت برعملکرد همکاران

۱۷- ارسال پیامک گسترده

۱۸- حضوردر فضای مجازی و رصد اخبار

۱۹- تهیه عکس های موضوعی از زشت وزیبای شهر و ارائه  به مدیر

۲۰- تعامل با رابطین روابط عمومی “درمناطق و سازمانهای تابعه “برای هماهنگی بهتر

۲۱- تشکیل جلسات داخلی در واحد روابط عمومی

۲۲- برنامه ریزی واجرای مراسمات ویژه مانند تکریم،معارفه و… 

۲۳- نظرسنجی وافکارسنجی برون سازمانی و درون سازمانی

۲۴- تهیه گزارش ادواری (ماهانه/فصلی/سالیانه) از افکارعمومی جهت ارائه به  شهردار

۲۵- تهیه ، تدوین و توجه به  تقویم مراسم/مناسبتها

 ۲۶- بررسی  پیشنهادهای  مشارکتی  اعم  از  برنامه ها / سمینارها / همایشها/ نمایشگاه ها

۲۷-تهیه گزارشهای عملکرد دوره ای ازفعالیتهای جزء به جزء روابط عمومی

۲۸- امورمربوط به کارکنان مانند پیگیری ویژه برای رفع بعضی ازمشکلات اضطراری کارکنان 

۲۹- پیگیری اطلاعیه های تبریک وتسلیت برای همکاران

۳۰- پیگیری اخباروگزارش معاونت ها،واحدها وسازمانها به طور خاص و درموعد خاص

۳۱- طراحی وتکثیر گزارش عملکرد سالیانه شهرداری”کتاب گزارش سال”

۳۲- شرکت کارکنان روابط عمومی درسمینارهای آموزشی خارج از شهرداری

۳۳- برنامه ریزی بازدیدهای همکاران از پروژه های درحال انجام

۳۴- ارائه اطلاعات و راهنمایی لازم به مراجعین روابط عمومی

۳۵- هماهنگی قرارملاقات ها و جلسات مدیرروابط عمومی

۳۶- هماهنگی وپیگیری لازم جهت برنامه های صدا وسیما”شهرماندگار،برنامه های زنده تلویزیونی،مصاحبه های مدیران و… 

۳۷- نظارت برتبلیغات محیطی شهری وثبت موارد غیرمجاز و ناهنجار تبلیغاتی وارائه گزارش مصوربه مدیر روابط عمومی

۳۸- تجزیه و تحلیل اخبارواطلاعات منتشر شده توسط رسانه های عمومی که به فعالیت شهرداری ارتباط دارد وتهیه پاسخ  وتوضیح در موارد لازم. 

۳۹- پیگیری اموراجرایی روابط عمومی مانند تایپ وثبت نامه ها، درخواست های اداری،درخواست های خرید،پیگیری چاپ وتکثیر،درخواست تعمیرات،تحویل دعوتنامه و… 

۴۰- پیگیری موارد مربوط به ۱۳۷ شهروندان وارائه گزارش به شهردار

۴۱- ارتباط موثر با روابط عمومی ادارات سطح شهر

۴۲- تهیه نمون برگ های(فرم) کاربردی جهت درخواست های واحدهای دیگر