مجموعه شهرداری رودهن نیازمند برنامه‌ای جدید وجدی است

حیدری، فرماندار دماوند در آیین معارفه شهردار رودهن:
🔹️شهردار جدید رودهن فرزند این شهر است و با توجه به سوابقی که در مجموعه شهرداری داشته، می تواند منشا خیر و برکت برای شهر رودهن باشند.
🔹️انتظار ما بر این است که شرایط بومی گرایی موجب توقف سیاست های قانونمند نشود و با تعامل بیشتر نسبت به وظایف محوله اجرایی اقدام شود.
🔹️مجموعه شهرداری رودهن نیازمند برنامه ای جدید وجدی است و باید تیمی اجرایی و کارآمد ایجاد شود که به مردم خدمت کرده و در کنار مجموعه شورا و شهرداری حرکت کند؛ شهردار باید در اصلاحات پیش رو محکم و با اقتدارعمل کرده و بیشترین تعامل را با اعضای شورای اسلامی شهر داشته باشند.
🔹️همچنین ازسرپرست پیشین شهرداری تشکر می‌کنیم که دراین مدت ثبات خوبی در شهر ایجاد کرده و با تعامل خوب با مدیران شهرستان شرایط خوبی فراهم کردند و در برنامه مدیریتی می‌توانند به عنوان بازویی توانمند برای مجموعه دولت در شهرستان باشند.
🔹️امیدواریم که پیش ازجابجایی شوراهای اسلامی و انتخابات جدید، شاهداتفاقات خوب و چشمگیری باشیم و رودهن در جایگاه اصلی خودقرارگیرد.

نظر شما !!