متوقف کردن دستگاه بیل مکانیکی توسط واحد عمران و پلیس ساختمان

توقف یک دستگاه بیل مکانیکی به‌علت عبور از روی آسفالت در تقاطع امامت و لاله صحرا توسط واحد عمران و پلیس ساختمان شهرداری رودهن

نظر شما !!