لکه گیری و آسفالت  ورودی شهر رودهن

اجرای عملیات لکه گیری وآسفالت ورودی شهر رودهن از سمت بومهن توسط واحد عمران شهرداری رودهن در حال اجرا می باشد .

نظر شما !!