لکه گیری و آسفالت خیابان سجادیان

اجراي عمليات لكه گيري و آسفات خيابان سجاديان جنب امزاده محمد تقي (ع)رودهن توسط واحد عمران شهرداري رودهن

نظر شما !!