كلنگ زني احداث درمانگاه تامين اجتماعي رودهن

با حضور ربيعي وزير تعاون – كار و امور رفاهي صورت گرفت:
كلنگ زني احداث درمانگاه تامين اجتماعي رودهن
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن: مراسم كلنگ زني احداث درمانگاه تامين اجتماعي ظهر امروز با حضور وزير تعاون ، كار و امور رفاهي و ديگر مسولين استاني و شهرستاني در رودهن( ابتداي خيابان باهنر) زده شد.

نظر شما !!