كاشت ٧٠٠٠ سبد بنفشه در سطح شهر

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن: مهندس تقوي مسول فضاي سبز شهرداري از آغاز كاشت ٧٠٠٠ سبد بنفشه در سطح شهر خبر داد و عنوان نمود: به منظور توسعه زيبايي بصري شهر و افزايش آرامش رواني همشهريان ، همچون سالهاي گذشته، در طرح استقبال از بهار، عمليات كاشت گل هاي فصلي را در بلوارهاي اصلي آغاز نموده است.

نظر شما !!