كاشت نهال در بوستان ها و مدارس شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن :به مناسبت گراميداشت هفته منابع طبيعي و روز درختكاري با هدف افزايش سرانه و توسعه فضاي سبز شهري كاشت نهال در بوستان ها و مدارس شهر رودهن در دستور كار شهرداري_رودهن قرار گرفت.

نظر شما !!