قطع و جابجایی درختان در تمامی معابر عمومی و املاک خصوصی نیاز به مجوز از شهرداری دارد با متخلفین قطع_اشجار در رودهن برخورد می شود.

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن : شهردار رودهن عنوان نمودند: برای قطع و جابجایی هر گونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، با درخواست مالکین، پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، شهرداری مکلف به صدور مجوز می باشد.

موسوي_منش افزود: در همین راستا مالکین و اشخاص حقیقی و حقوقی، موظفند قبل از انجام هر گونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد،‌ از شهرداری (کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین نامه) مجوز اخذ نمایند.

وي ادامه داد: در صورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موجبات اتلاف و امحای درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداری در اجرای ماده ۳ این آئین نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی پیگیری و جبران خسارت وارده اقدام نماید.

نظر شما !!