فرارسیدن ما مهمانی خدا مبارک باد

فرا رسیدن ما خدا مهمانی خدا به همشهریان مومن و انقلابی رودهنی مبارک باد.

نظر شما !!