غبار روبي مزار شهداي شهر رودهن

غبار روبي مزار شهداي شهر رودهن با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر  و مهندس كچويي شهردار رودهن به مناسبت  هفته دفاع مقدس صورت گرفت.

نظر شما !!