غبارروبی مزار شهدای گمنام

غبارروبی مزار شهدای گمنام شهر رودهن توسط پرسنل و فرماندهی جدید حوزه مقاومت علی ابن ابیطالب (ع) رودهن

نظر شما !!