عملیات پیاده روسازی بلوار شریعتی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن: مهندس رسولی مسئول عمران شهرداری از عملیات پیاده رو سازی بلوار شریعتی خبر داد و عنوان نمود : واحد عمران در راستای مناسب سازی معابر شهری و ساماندهی و بهسازی سطح شهر اقدام به پیاده رو سازی انتهای بلوار شریعتی نمود .

رسولی افزود : این معبر که سابق بر این فاقد سنگفرش و کفپوش بوده و مشکلات فراوانی را برای عابرین پیاده از جهت ایمنی و ناهمواری به وجود آورده بود هم اکنون با اجرای کفپوش سیمانی به    طول ۲۰۰ متر و عرض ۳ متر انجام شده است .

وی گفت : در آینده ای نزدیک کلیه معابر بلوار شریعتی ساماندهی و بهسازی خواهد شد .

نظر شما !!