عملیات لکه گیری و آسفالت

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهروشهرداری رودهن: واحدعمران باآغاز فصل گرما و مسافرت های تابستانی اقدام به لکه گیری معابر اصلی و ارتباطی روستایی اطراف نموده است.
لذا راه اصلی و جاده وسکاره حدفاصل انتهای بلوارشریعتی تا سه راهی تجرک و همچنین آرامستان جدید با مساحت ۱۳۰۰ مترمربع لکه گیری و ساماندهی گردید و کلیه ناهمواری ها برای تسهیل در تردد مسافرین و شهروندان بهسازی شد
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهروشهرداری رودهن: واحدعمران باآغاز فصل گرما و مسافرت های تابستانی اقدام به لکه گیری معابر اصلی و ارتباطی روستایی اطراف نموده است.
لذا راه اصلی و جاده وسکاره حدفاصل انتهای بلوارشریعتی تا سه راهی تجرک و همچنین آرامستان جدید با مساحت ۱۳۰۰ مترمربع لکه گیری و ساماندهی گردید و کلیه ناهمواری ها برای تسهیل در تردد مسافرین و شهروندان بهسازی شد
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهروشهرداری رودهن: واحدعمران باآغاز فصل گرما و مسافرت های تابستانی اقدام به لکه گیری معابر اصلی و ارتباطی روستایی اطراف نموده است.
لذا راه اصلی و جاده وسکاره حدفاصل انتهای بلوارشریعتی تا سه راهی تجرک و همچنین آرامستان جدید با مساحت ۱۳۰۰ مترمربع لکه گیری و ساماندهی گردید و کلیه ناهمواری ها برای تسهیل در تردد مسافرین و شهروندان بهسازی شد

نظر شما !!