عملیات لکه گیری و آسفالت

اجراي عمليات لكه گيري و آسفالت  خيابان فرهنگ و كوچه ارمغان توسط واحد عمران شهرداري_رودهن

نظر شما !!