عملیات لکه گیری و آسفالت

اجراي عمليات لكه گيري و آسفالت انتهاي بلوار مطهري توسط واحد عمران شهرداري رودهن

نظر شما !!