عملیات لکه گیری و آسفالت

اجراي عمليات لكه گيري و آسفالت خيابان مير يعقوبي در #شهرك_سادات_محله توسط واحد عمران شهرداري رودهن

نظر شما !!