عملیات لکه گیری و آسفالت

اجرای عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت خیابان اصلی شهر به همت واحد عمران شهرداری رودهن در حال اجرا می باشد .

نظر شما !!