عملیات لکه گیری و آسفالت معابر اصلی و فرعی

اجراي عمليات لكه گيري و آسفالت معابر اصلي و فرعي شهر رودهن توسط واحد عمران شهرداري رودهن

نظر شما !!