عملیات لکه گیری و آسفالت بوستان ۱۳

اجراي عمليات لكه گيري و آسفالت خيابان بوستان توسط واحد عمران شهرداري رودهن

نظر شما !!