عملیات ضد عفونی دادگستری رودهن

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رودهن :حنیفی معاونت خدمات شهری شهرداری رودهن گفت
با توجه به شیوع ویروس کرونا و گسترش آن در سطح کشور عملیات ضد عفونی دادگستری رودهن انجام شد.

نظر شما !!