عملیات ساماندهی و بهسازی کوچه لالۀ هفتم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن:به دستور مهندس کچویی شهردار،واحد عمران با آغاز سال جدید و شروع پروژه های عمرانی و در راستای ایمن سازی و تعویض معابر اقدام به ساماندهی و بهسازی کوچه لالۀ هفتم واقع در خیابان مدرس در قالب دیوارکشی بلوکی،جدول گذاری و همچنین آسفالت معبر نمود.

کوچه مذکور که سابق بر این دارای شیب زیاد و حوادث احتمالی بود با اجرای دیوار به طول ۱۰ متر و ارتفاع میانگین ۵/۲ متر و همچنین جدول گذار نهر به طول ۲۰۰ متر و اصلاح شیب با تامین عرض گذر و آسفالت ساماندهی گردید.

نظر شما !!