عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان کشتارگاه

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن :مهندس رسولی مسول عمران شهرداری رودهن از اجرای عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان کشتارگاه خبر داد و عنوان نمود:با عنایت به بهسازی و ساماندهی معابر پرتردد واحد عمران اقدام به زیر سازی و آسفالت باند جنوبی بلوار کشتارگاه حد فاصل ورودی معاینه فنی تا محوطه ورودی گلخانه فضای سبز نمود.
رسولی افزود:این معبر با عرض ۱۰ متر در یک باند که سالها به صورت خاکی بود و باعث فرسوده شدن جداول شده بود جهت تردد وسایل نقلیه واحد فضای سبز و کشتارگاه تا عرض ۶ متر و طول ۳۰۰ متر و همچنین محوطه مقابل و ورودی پارک موتوری جدید به مساحت ۸۰۰ متر و به صورت کلی زیر سازی با مصالح اساس و آسفالت بیندر به مساحت ۲۸۰۰ متر مربع ساماندهی گردید.
وی گفت : با اجرای این پروژه تاکنون نیمی از بلوار ۴۵ متری کشتارگاه که در آینده یکی از اصلی ترین بلوارهای شهر خواهد شد بهسازی گردید.

نظر شما !!