عملیات زیر سازی و آسفالت بلوار علمی کاربردی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن: مهندس کچویی شهردار رودهن از عملیات زیر سازی و آسفالت بلوار علمی کاربردی خبر داد و عنوان نمود:واحد عمران پس از عملیات نخاله برداری  ، تأمین عرض خیابان  احداث دیوار سنگی و اجرای جدول گذاری در بلوار علمی کاربردی واقع در بلوار آیت اله خامنه ای اقدام به عملیات زیر سازی و آسفالت این بلوار نمود  .

شهردار رودهن افزود: این خیابان که سابق بر این با عرض حدود ۷ الی ۸  متر وضعیت نا به سامانی داشت با عملیات متعدد عمرانی ساماندهی و بهسازی شد و در راستای بلوار قدیمی مقابل دانشگاه جامع ادامه رفیوژ وسط و جدول نهرهای جانبی به فاصله ۳۰۰  متر  در دو لاین شمالی و جنوبی با عرض هر طرف ۱۰  متر و با مساحت حدود  ۶۰۰۰  متر مربع ابتدا با مصالح اساس زیر سازی و رگلاژ  و سپس آسفالت ریزی اجرا گردید.

وی گفت :هم اکنون اهالی و ساکنین منطقه فرهنگیان جهت  دسترسی به تمام معابر شهرک و معاینه فنی با سهولت تردد خواهند کرد و در آینده ای نزدیک کلیه فرعی ها نیز ساماندهی و بهسازی خواهد شد و بار ترافیکی بلوار کشتارگاه نیز کاهش خواهد یافت  .

نظر شما !!