عملیات روکش اسفالت شهرک انا رودهن

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری رودهن واحد عمران در راستای اقدامات متعدد عمرانی در راستای بهسازی ،ساماندهی وتسهیل در تردد معابر شهر اقدام به روکش اسفالت خیابان اصلی انا نموده است.
این پروبا اعتبار ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وبا مساحت ۴۷۰۰ متر مربع از حدفاصل ورودی شهرک انا تا انتهای خیابان به طول ۷۰۰ متر وعرض میانگین ۷متر به اتمام رسید و در حال بهره برداری می باشد.

نظر شما !!
  1. علی صادقی

    شهرک کریتون ورودی اول ما قبل پل رودخانه سمت چپ کل مسیر این خیابان خاکی و فاقد جدول کشی مسیر نهر سنتی موجود میباشد و شایسته نیست که بیش از این مورد بی توجهی همچنان قرار داشته باشد.