عملیات دیوار کشی خیابان بستان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : مهندس رسولی مسئول عمران شهرداری از عملیات دیوار کشی خیابان بستان خبر داد و عنوان نمود :واحد عمران بنا بر درخواست مکرر اهالی خیابان بستان واقع در انتهای خیابان سجادیان جنب باشگاه بستان مبنی بر اینکه به علت گود برداری غیر اصولی ملک مجاور خیابان ، قسمتی از معبر دچار ریزش گردیده و احتمال حوادث جانی و مالی وجود دارد .

رسولی افزود : واحد عمران با شناسایی مالک ، اخطار و درج در پرونده اقدام به دیوار کشی سنگی در ضلع شرقی و شمال شرقی خیابان به طول ۳۰ متر ، ارتفاع میانگین ۹ متر و عرض میانگین ۳ متر در مراحل نهایی اجرا قرار دارد که با این پروژه هم عرض معبر تامین خواهد شد و ترانشه ریزشی تثبیت گردیده و در نهایت با اجرای جدول روی دیوار احداثی مشکل جمع آوری و دفع آبهای سطحی نیز مرتفع خواهد شد . حجم نهایی این پروژه ۱۰۰۰ متر مکعب خواهد بود .

نظر شما !!