عملیات خط کشی عابر پیاده در طرح استقبال از مهر توسط شهرداری رودهن

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : عاشقی مدیر عامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری رودهن جهت ایمنی عبور و مرور دانش آموزان اقدام به خط کشی عابر پیاده جنب مدارس سطح شهر نمود .عاشقی افزود : عملیات اجرایی خط کشی معابر و خیابان هایی که مدارس و دانشگاهها در آنجا مستقر هستند را با هدف خدمت رسانی بیشتر و بهبود در عبور و مرور شهروندان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان در سطح شهر را توسط سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری رودهن به پایان رساندیم .

نظر شما !!