عملیات جهادی پاکسازی و شستشوی خیابان گلستان

عمليات جهادي پاكسازي و شستشوي خيابان گلستان با هدف ارتقاي سطح خدمت رساني به شهروندان و حذف آلودگي هاي محيطي و بهبود سطح كيفيت منظر شهري توسط شهرداري_رودهن انجام گرفت.

نظر شما !!