عملیات جدول گذاری خیابان سادات محله

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : به دستور مهندس کچویی شهردار ، واحد عمران اقدام به جدول گذاری خیابان قدیم سادات محله بعد از پل داربند که بیش از این با اجرای دیوار سنگی ساحلی و تامین عرض خیابان شده بود ، نمود .

این معبر با طول ۲۱۰ متر با عملیات جدول نهر ۵۰×۵۰ جهت جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و جلوگیری از نفوذ آب به پشت دیوار و همچنین ساماندهی معبر عابر پیاده برای تسهیل در تردد مردم انجام خواهد شد و در نهایت با اتمام این پروژه خیابان اصلی سادات محله (قدیم) بهسازی می گردد.

نظر شما !!