عملیات جدول گذاری خیابان سادات محله

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : مهندس کچویی ، از اجرای عملیات جدول گذاری خیابان سادات محله خبر داد و گفت : واحد عمران در راستای تعریض و جایگزینی جداول فرسوده اقدام به جدول گذاری خیابان شهید میر یعقوبی (خیابان اصلی سادات محله ) نمود .

مهندس کچویی افزود : این جداول و نهر که به علت فرسایش و هوا زدگی تخریب گردیده بود با جداول جدید و با دهانه و نمای بیشتر جهت هدایت و جمع آوری آب های سطحی اجرا گردید .

وی در پایان تصریح کرد : مقرر شد کلیه جداول فرسوده بافت سادات محله و کریتون و همچنین معابر اصلی و فرعی فاقد جدول این دو محل به اجرا در آید .

نظر شما !!