عملیات جدول گذاری امیر کبیر چهارم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن :

به دستور مهندس کچویی شهردار،واحدعمران درراستای ساماندهی و بهسازی معابر فاقدجدول و آسفالت اقدام به جدول گذاری خیابان امیرکبیر چهارم به طول تقریبی ۱۰۰متر جهت تعیین مسیر پروژه آسفالت و همچنین هدایت آبهای سطحی نمود.

این کوچه که به صورت بن بست میباشد و فاقد امکانات اولیه عمران شهری بودنیاز مبرم به احیا واحداث خیابان داشت که بادستور شهردار اقدام به جدول کانیوو بغل ودر مرحله بعد انجام عملیات زیرسازی و آسفالت انجام خواهدشد.

نظر شما !!