عملیات تعویض جداول فرسوده سادات محله

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : به دستور مهندس کچویی شهردار ، واحد عمران در راستای بهسازی و نوسازی معابر سطح شهر اقدام به تعویض جداول فرسوده خیابان اصلی سادات محله (شهید یعقوبی ) نمود .
این نهر که سابق بر این به صورت کانیو اجرا شده بود و ظرفیت و گنجایش جمع آوری و هدایت آبهای سطحی را نداشت و بر اثر هوازدگی و یخبندان های متوالی فرسوده و از بین رفته بود با اجرای نهر ۵۰ بازسازی و جایگزین شد .
طول اجرای کار ۶۰۰ متر می باشد و اکنون در حال اجرا می باشد .

نظر شما !!