عملیات اطفا حریق حاشیه پل نمیر

عمليات اطفا حريق علفهاي هرز حاشيه پل نمير باحضوربابايي سرپرست شهرداري رودهن ونيروهاي امدادي ايستگاه شماره يك آتشنشاني شهرداري رودهن

نظر شما !!