عملیات اصلاح و ترمیم جداول خیابان امام خمینی (ره)

عمليات اصلاح و ترميم جداول خيابان امام خميني(ره) به منظور پيشگيري از آبگرفتگي معابر و تسهيل و روان سازي هدايت آبهاي سطحي توسط واحد عمران شهرداري_رودهن در حال اجرا مي باشد.

نظر شما !!