عمليات نصب تابلوهاي نامگذاري معابر شهري رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن: موسوی_منش شهردار  از نصب تابلوهاي نامگذاري معابر شهري رودهن و شهرك سادات محله خبر داد و عنوان نمود:شهرداري رودهن با هدف ساماندهي و رفع نواقص تابلوهاي شهري و ارتقاي سطح دسترسي به معابر و زيباسازي مبلمان شهري، عمليات نصب تابلوهاي معابر را در دستور كار خود قرار داده است.

وي خاطر نشان كرد: اميدواريم با تعيين و نام و نصب تابلوهاي نامگذاري معابر شهري بتوانيم بخشي از مشكلات شهروندان و همچنين دستگاههاي خدمت رسان و امداد رسان در مواقع ضروري را مرتفع نماييم.

نظر شما !!