عمليات جدول گذاری بلوار امام خمینی (ره)

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن:واحد عمران در راستاي احداث ادامه بلوار امام خميني(ره) حد فاصل سادات محله تا نمايشگاه اتومبيل اقدام به تخريب جداول فرسوده و تعويض آن و تعريض دهانه نهر جهت هدايت و جمع آوري آبهای سطحي نمود.
طول پروژه در نهايت ١ كيلومتر و به صورت اجراي نهر مي باشد.

نظر شما !!