عليرضا فيروزي به سمت فرمانده پايگاه شهيد همداني شهرداري رودهن منصوب شد

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن: آيين توديع و معارفه فرمانده جديد پايگاه شهيد همداني شهرداري رودهن با حضور  مسول  بسيج ادارات و كارگري شهرستان دماوند- فرمانده  سپاه ناحيه رودهن- ريس شوراي اسلامي شهر روهن و مهندس كچويي در دفتر شهردار برگزار  شد و از زحمات بنان ميرزاكريمي تقدير و عليرضا فيروزي به عنوان فرمانده جديد پايگاه شهيد همداني شهرداري رودهن منصوب شد.

نظر شما !!