ضد عفونی کردن ایستگاههای آتش نشانی رودهن

شست و شو و ضد عفونی کردن ایستگاه شماره ۱ و ایستگاه شماره ۲ آتش نشانی شهرداری رودهن به منظور پشگیری از شیوع ویروس کرونا

نظر شما !!